Kaskihaka, Latokaski I länsiosa, 46. kaupunginosa, Latokaski KATUSUUNNITELMAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ

Seuraavat katusuunnitelmaehdotukset julkisesti nähtävinä 22.6. – 6.7.2020 teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelussa,
Tekniikantie 15, 2. krs, Otaniemi, puh. 09 8162 5000 sen aukioloaikoina. Suunnitelmiin voi tutustua
kaupungin verkkosivustolla www.espoo.fi/katusuunnitelmat (22.6.2020 lähtien).

Kaskihaka, Latokaski I länsiosa,
46. kaupunginosa, Latokaski

* Kyläkartanonrinne 7335/002
* Frigårdintie 7335/003
* Naurismäki ja Kaskinauriintie 7335/004
* Kaskihaka, Nauriskaski, hulevesiallas 7335/005
* Kukkalehto 7335/200

Lisätietoja: Jyri Välimäki puh. 043 826 6774

Osallisilla on oikeus tehdä muistutus katusuunnitelmaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava
nähtävillä oloaikana kirjallisesti tekniselle lautakunnalle osoitteella: PL 1, 02070 ESPOON
KAUPUNKI (käyntiosoite Siltakatu 11, 3 krs. Kauppakeskus Entresse) tai sähköpostitse
kirjaamo@espoo.fi. Muistutuksen voi toimittaa myös asiointipisteisiin.

Följande förslag till gatuplaner hålls offentligt framlagda 22.6. – 6.7.2020 i teknik- och miljösektorns kundtjänst, Teknikvägen 15, 2
våningen, Otnäs, tfn 09 8162 5000, under dess öppettider. Man kan bekanta sig med planerna på
stadens webbplats (på finska) www.espoo.fi/katusuunnitelmat (från 22.6.2020).

Svedjehagen, Ladusved I västra delen,
stadsdel 46, Ladusved

* Byagårdsbrinken 7335/002
* Frigårdsvägen 7335/003
* Rovbacken och Svedjerovsvägen 7335/004
* Svedjehagen, Rovsveden, dagvattenbassäng 7335/005
* Blomlunden 7335/200

Ytterligare upplysningar: Jyri Välimäki tfn 043 826 6774

Intressenter har rätt att göra anmärkningar mot förslagen till gatuplaner. Anmärkningarna ska
under framläggningstiden ställas till tekniska nämnden och lämnas in till Registraturen, PB 1,
02070 Esbo stad (besöksadress gallerian Entresse, Brogatan 11, 3 vån. Esbo centrum),
per e-post till kirjaamo@espoo.fi eller i någon av stadens servicepunkter.

Siruetanailta -keruutalkoot 31.8. klo 19.30 alkaen
Vieraslajitalkoot -luonnonsuojelua Latokaskessa ma 29.6. klo 18.00 alkaen