Nauriskasken koulun OAS nähtävillä 18.2.-19.3.2019

Nauriskasken koulu, asemakaavan muutos, Latokaski, alue 430223 Tillinmäentien pohjoispuolella osoitteessa Nauriskaski 10.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 18.2.–19.3.2019.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on nostaa rakentamattoman koulu- ja päiväkotitoiminnalle varatun tontin rakennusoikeutta ja kerroslukua sekä muuttaa tontin ja rakennusalan rajauksia uutta Nauriskasken koulua ja päiväkotia varten. Kaavamuutoksessa huomioidaan myös tontilla havaittu liito-oravan ydinalue ja ekologinen yhteys.

Suunnitelmiin voi tutustua kaupungin verkkosivustolla www.espoo.fi/asemakaavoituskohteet. Kaava-aineisto on nähtävillä myös lähimmässä asiointipisteessä) sekä teknisen ja ympäristötoimen näyttelytilassa (Virastopiha 3, katutaso, Espoon keskus). (Huom. Teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelu ja näyttelytila muuttavat alkuvuodesta 2019 Otaniemeen. Tarkastattehan osoitetiedot ja aukiolon verkkosivulta www.espoo.fi > Asuminen ja ympäristö > Asiakaspalvelu.)Asiaa hoitaa asemakaavainsinööri Aila Harmaajärvi.

Yhteystiedot: puh. 046 877 2123, aila.harmaajarvi@espoo.fi

Latokaski - rieha su 17.3.2019 klo 10-13 Latokasken asukaspuistossa - nähdään!
Latokasken Marttojen joulumyyjäiset 1.12.2018