Ohjeita rottien torjuntaan

Latokasken alueella on tehty kohtuullisen paljon rottahavaintoja talvella 2016-2017. Tästä syystä julkaisemme Espoon kaupungin tekemän ohjeistuksen asiaan.

OHJEITA ROTTIEN TORJUNTAAN

Rotta aiheuttaa vahinkoa saastuttamalla elintarvikkeita sekä jyrsimällä erilaisia rakenteita ja laitteita. Tämän lisäksi se voi levittää ihmiseen ja kotieläimiin tarttuvia tauteja kuten Salmonella-bakteerin aiheuttamia suolistoinfektioita. Siksi on tärkeää, että kiinteistön omistaja tai haltija hoitaa kiinteistöä siten, että rottien pesiytyminen ja ravinnon saanti mahdollisimman tehokka18asti estetään ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin niiden hävittämiseksi.

Rotta suosii kosteita, maanläheisiä asuinpaikkoja, joissa se voi helposti kaivaa maanalaisia käytäviä. Rotan esiintymiseen vaikuttaa ravinto ja saatavilla olevat suojapaikat. Rottien asuinpaikat ovat tunnistettavissa sen maastoon jättämistä jäljistä kuten käytävien suuaukoista, niistä ulos työnnetyistä multakasoista, sileäksi tallotuista poluista sekä ulosteista. Rotan tiedetään liikkuvan päivittäisillä ravinnonhakumatkoillaan satoja metrejä ja uusia asuinpaikkoja etsiessään jopa kilometrejä. Jotta saataisiin hyviä tuloksia eikä laitettaisi ”vahinkoa kiertämään” tulisi rotan torjuntaan ryhtyä samanaikaisesti muiden lähellä asuvien kanssa. Kun rakennusta korjataan rotanpitäväksi, on hyvä tietää, että nuori rotta pystyy ryömimään n. 2,5 cm suuruisesta aukosta.

Rottien torjunnassa ennaltaehkäisy on olennaista. Tärkeintä rottaongelman poistamisessa on rottien ravinnonsaannin estäminen. Talousjätteet tulee säilyttää tiiviissä astioissa ja roskakatos pitää siistinä. Mikäli kiinteistöllä kompostoidaan talousjätettä, tulee huolehtia siitä, että kompostin rakenne on tiivis ja että talousjäte peitetään huolellisesti kompostiin vietäessä. Lisäksi kannattaa lopettaa mahdollinen lintujen ruokinta. Elintarvikejätteiden kompostoinnista on tehtävä ilmoitus HSY:n jätehuoltoon (www.hsy.fi → Jätehuolto → Asiointi → Tee kompostointi-ilmoitus).

Ryhdyttäessä rotan hävittämiseen kemiallisilla torjunta-aineilla on syötit sijoitettava erityisiin syöttilaatikoihin tai muuten suojattava niin, ettei niistä aiheudu vaaraa lapsille, kotieläimille eikä luonnonvaraisille eläimille. Syöttilaatikon kanteen on laitettava varoituslappu, jossa ilmoitetaan, mitä torjunta-ainetta on käytetty, jotta vahingon sattuessa eläinlääkäri tietää tehoavan vasta-aineen. Rotta on ns. neofobinen eläin eli se hyväksyy vasta vähitellen tutulle kulkureitille asetetun syötin. Mikäli syötti ei kelpaa 3-4 päivän kuluessa, on syytä epäillä syötin maittavuutta ja vaihtaa se paremmin kelpaavaan. Torjuntaa tulee jatkaa niin kauan kuin syötti kelpaa rotan ravinnoksi. Myrkyn kulutusta on torjuntatoimien aikana jatkuvasti valvottava, aluksi kahdesti, myöhemmin kerran vuorokaudessa tehdyin tarkastuksin, lisäten myrkkyä kulutuksen mukaisesti

Mikäli havaitset rottia taloyhtiösi alueella, ilmoita asiasta välittömästi isännöitsijälle. Omakotialueella ongelmasta kannattaa keskustella naapurien kanssa, ja ryhtyä torjuntatoimiin samanaikaisesti. Hankalissa tapauksissa kannattaa käyttää tuholaistorjuntayritysten palveluja. Näiden yhteistietoja löytyy puhelinluettelon keltaisilta sivuilta tai internetistä.

Lisätietoja asiasta: Espoon seudun ympäristöterveys asiakaspalvelu ma – pe klo 8.30 – 12 puh. 09 816 23900

ESPOON SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYS • PL 210 02070 ESPOON KAUPUNKI • WWW.ESPOO.FI ESBOREGIONENS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD • PB 210 02070 ESBO STAD • WWW.ESBO.FI

Latokaski-seura tuki Kaskikappelin ikäihmisten kerhon retkeä
Ohjeita espansiruetanoita vastaan