Kutsu katusuunnitelmanluonnosten esittelyyn 13.6.2019 klo 17-18: Latokaski I, länsiosa, Kaskihaka, kaupunginosa 46 – Ladusved I, västra delen, Svedjehagen i stadsdel 46

Seuraavia katusuunnitelmaluonnoksia esitellään torstaina 13.6.2019 klo 17.00-18.00 neuvotteluhuoneessa Pitkäjärvi, Tekniikantie 15, 1. krs, Otaniemi.

Asemakaava / kadun nimi:
Latokaski I, länsiosa, Kaskihaka, kaupunginosa 46
Kaskihaka
Kaskinauriintie
Kyläkartanonrinne
Naurismäki (Nauriskaskesta etelään)
Frigårdintie
Asukkaat voivat tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja keskustella yksityiskohdista suunnittelijan kanssa esittelytilaisuudessa tai ottamalla yhteyttä suunnittelijaan.
Lisätietoja katusuunnitelmista antaa: Jyri Välimäki, p. 043 826 6774, jyri.valimaki@espoo.fi
Luonnosvaiheen jälkeen viimeisteltävät katusuunnitelmaehdotukset asetetaan nähtäville
kesällä/syksyllä 2019. Nähtävillä olosta ilmoitetaan erikseen asianosaisille kirjeitse.

Följande utkast till gatuplaner presenteras torsdagen 13.6.2019 kl. 17.00–18.00
i mötesrummet Pitkäjärvi, Teknikvägen 15, 1. vån., Otnäs

Detaljplan / gatans namn:
Ladusved I, västra delen, Svedjehagen i stadsdel 46
Svedjehagen
Svedjerovsvägen
Byagårdsbrinken
Rovbacken (söderut från Rovsveden)
Frigårdsvägen

Invånarna kan studera utkasten till gatuplaner och diskutera detaljer med planeraren på mötet eller genom att kontakta planeraren. Ytterligare upplysningar om gatuplanerna: Jyri Välimäki, tfn 043 826 6774, jyri.valimaki@esbo.fi
Utifrån utkasten upprättas förslag till gatuplaner som läggs fram offentligt sommaren/hösten 2019.
Sakägarna får ett särskilt brev om detta.

Latokasken Marttojen joulumyyjäiset lauantaina 30.11. klo 10-12 Kaskikappelilla!
Nauriskasken koulun kaavaehdotus nähtävillä - Förslaget till detaljplan läggs fram