Latokasken urheilupuisto

Latokasken urheilupuiston kaavoitus eteni – rakentaminen alkanee 2020-luvun alkupuolella

Latokasken urheilupuisto tulee olemaan yksi Espoon suurimmista urheilupuistoista, joka yhdistää urheilupuiston toiminnot keskuspuiston tarjoamiin ulkoilumahdollisuuksiin. Tavoitteena on, että paikat ja alueet tarjoavat kaikenikäisille ja -kuntoisille käyttäjille tekemistä. Urheilupuistoon on tulossa muun muassa yleisurheilu-, jalkapallo- ja pesäpallokenttiä ja alueita, joilla voi harrastaa vapaamuotoisesti erilaisia lajeja. Urheilupuiston läpi kulkee ulkoilu- ja latureitti, joka liittyy Keskuspuiston ulkoilu- ja latuverkostoon.

Suunnitelmien mukaan urheilupuistoon tulee myös huolto-, pukusuoja- ja kahvilarakennus ja urheiluhalli, jossa on palloiluhalli ja kaksi jääkiekkokaukaloa. Nöykkiönlaaksoon, urheilupuiston eteläreunalle, on suunnitteilla kahdeksan ryhmän päiväkoti. Uusi asuinrakentaminen on pientalovaltaista, mutta joukossa on myös muutama pienkerrostalo.

Nöykkiönkadun liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta parannetaan monin tavoin. Nöykkiönkadulle tulee kaksi kiertoliittymää: Kaskenpolttajantien risteykseen (“St1:n risteys”) ja Kaskitien risteykseen (“Nöykkiönkadun mutka”). Tillinmäentien risteykseen tulee liikennevalot. Kaskitien ja Tillinmäentien väliin rakennetaan Nöykkiönkadun ylittävä kevyenliikenteen silta. Lisäksi Nöykkiönkadun pohjoisreunaan on varattu tilaa kevyenliikenteenväylälle.

Latokaski-seura keräsi asukkailta kommentteja kaavasuunnitelmasta

Latokaski-seura järjesti toukokuussa 2017 yleisötilaisuuden, jossa asemakaavaa ja liikenneratkaisuja valmistelleet virkamiehet esittelivät Latokasken urheilupuiston kaavasuunnitelmia. Latokaski-seura keräsi kaavaehdotuksesta palautetta yleisötilaisuudessa ja sähköisesti sen jälkeen.

Palautteessa toivottiin erityisesti toimivia liikenneyhteyksiä niin julkisen liikenteen kuin autoilun ja kevyen liikenteen osalta. Toinen palautteessa esiin noussut aihe oli päiväkoti- ja koulupaikkojen riittävyys alueella. Asukkaiden antaman palautteen perusteella seuran hallitus laati muistutuksen, joka lähetettiin tiedoksi kaupungille. Latokaski-seuran jättämän muistutuksen voi lukea kokonaan tästä linkistä

Kaavoitus eteni syksyllä lautakunnassa ja valtuustossa

Kaava-alue jaettiin sittemmin maanomistuksen takia kahteen osaan: Latokaskenniitty ja Kaskihaka. Latokaskenniityn kaava sisältää urheilupuiston ja Nöykkiönkadun etelä- ja itäpuolisen asuinrakentamisen ja päiväkotivarauksen eli Nöykkiönlaakson alueet, joilla on osittain yksityisiä maanomistajia. Kaskihaan kaava puolestaan kattaa Nöykkiönkadun pohjois- ja länsipuolelle eli Latokaskeen ja Tillinmäkeen suunnitellun asuinrakentamisen, koska ne maat ovat täysin kaupungin omistuksessa.

Alkusyksyllä 2017 kaavat käsiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa. Lautakunnassa Kaskihaka-kaavaan lisättiin meluntorjuntavaatimuksia, jotka auttavat suojaamaan paremmin Nöykkiönkadun pohjoispuolelle tulevia asuntoja.

Kaupunginhallitus ja -valtuusto hyväksyivät Kaskihaka-kaavan joulukuussa 2017. Latokaskenniityn kaavan osalta kaupunki käy vielä maankäyttösopimusneuvottelut kaava-alueen yksityisten maanomistajien kanssa. Sitten sekin kaava tulee kaupunginhallitukseen ja -valtuustoon hyväksyttäväksi.

Jos kaavat etenevät sujuvasti kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa, urheilupuiston rakentaminen voisi alkaa 2021. Urheilupuistoa kuitenkin rakennettaisiin vaiheittain, eli ensin vain osa kentistä ja pikkuhiljaa loput.

Virkamiesten arvioiden mukaan asuinkorttelit alkaisivat rakentua vaiheittain vasta myöhemmin 2020-luvulla. Tämä johtuu siitä, että kaupungin täytyy ensin rakentaa kortteleihin kunnallistekniikkaa.

Lisätietoja Latokaskenniityn asemakaavoituksesta ja Kaskihaan asemakaavoituksesta voi lukea kaupungin nettisivuilta.

Nauriskasken koulu
Aloitteita kaupungille