Nauriskasken koulu

Latokasken ja Tillinmäen kasvaviin oppilasmääriin vastataan rakentamalla alueiden väliin uusi alakoulu, kolmisarjainen (kolme rinnakkaisluokkaa) Nauriskasken koulu. Latokasken kaksisarjaisen koulun oppilaat ja henkilökunta siirtyvät Nauriskasken kouluun sen valmistuessa arviolta vuonna 2022.

Espoon sivistystoimen mukaan Latokasken koulua ei kannata peruskorjata koulukäyttöön, koska on helpompaa rakentaa alusta asti uuteen opetussuunnitelmaan ja suuremmalle oppilasmäärälle soveltuvat tilat. Nauriskasken koulun valmistuttua Latokasken koulurakennusta tarkastellaan sillä silmällä, soveltuisivatko tilat varhaiskasvatukselle.

Espoon suunnitelmissa on rakentaa Nauriskasken koulu uudenlaisella koulurahastomallilla. Koulurahastomallin yksityiskohdista päättää kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto kevään 2018 aikana.

Espoon sivistystoimen virkamiehet arvioivat, että Nauriskasken kouluun suunniteltu kolmen rinnakkaisluokan kapasiteetti tulee olemaan täyskäytöllä ensimmäisten vuosien aikana, mutta väestöennusteiden mukaan tilanne tasaantuu vuosien myötä. Latokasken ja Tillinmäen väestökehitystä seurataan tarkasti.

Asukkaiden toiveissa olisi ollut myös yläkoulu Nauriskaskeen, mutta se ei mahdu tontille. Lähialueen ainoa yläkoulu, Nöykkiön koulu, on viime vuosina kärsinyt tilanpuutteesta kasvavan oppilasmäärän takia. Koulussa on myös tehty sisäilmaongelmista johtuvia korjauksia. Sivistystoimen mukaan tilannetta seurataan, mutta Nöykkiön koulu ei ole investointisuunnitelmassa mukana seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Henkilökuvassa
Latokasken urheilupuisto