Latokaski-seuran kannanotto – Latokasken alueen HSL -liikennemuutokset

Latokaski-seura on lähettänyt 22.5.2018 alla olevan kannanoton liittyen alueella jo tehtyihin ja suunnitteilla oleviin HSL-liikennemuutoksiin.

Vastaanottajat:

Espoon kaupunginhallitus (kirjaamopyyntönä)

HSL:n hallituksen jäsenet sekä varajäsenet

Useita Espoon kaupungin vaikuttajia.

Latokaski-seura ry 21.5.2018
KANNANOTTO LATOKASKEN ALUEEN HSL – LIIKENNEMUUTOKSIIN

Latokaski - seura ry toteaa 21.5.2018 pidetyssä hallituksen kokouksessa, että
muutokset HSL – liikenneyhteyksissä tehtyjen ja suunniteltujen muutosten
myötä heikentävät merkittävästi latokaskelaisten ja muiden Latokasken
palveluita käyttävien yhteyksiä.

Latokaski - seura ry vaatii kirjallisen vastauksen HSL:ltä ja Espoon
kaupungilta perusteista, joilla liikenneyhteyksiä on heikennetty, ja vaatii myös
Latokasken asukkaiden kuulemista asiassa.

 

Latokaski - seura ry:n hallitus
Tuulia Tikkanen
puheenjohtaja
puheenjohtaja@latokaski.fi

Haittakasvitalkoot Latokaskessa 3.7.2018
Latokasken bussilinjat