Jaa mielipiteesi Latokaskenniityn kaavasuunnitelmasta

Jaa mielipiteesi Latokaskenniityn kaavasuunnitelmasta

MITEN VOIN VAIKUTTAA:

1) MUISTUTUS KAUPUNGIN KIRJAAMOON (18.5. klo 15:45 mennessä)
Kuntalaisilla ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä 14/30 päivän ajan, jolloin muistutus on mahdollisuus jättää . Muistutuksen voi jättää viimeiseen nähtävilläolopäivään (18.5.2017) klo 15.45 mennessä (osoitettuna Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnalle) kaupungin kirjaamoon..
Ilmoittakaa samalla kaavan nimi ja aluenumero (Latokaskenniitty, 432100) sekä yhteystietonne.
Muistutusten tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, ilmoitetaan kaupungin perusteltu kannanotto ensimmäiselle allekirjoittaneelle.

POSTITSE
Kaupungin kirjaamo, PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI
Käyntiosoite
Espoon keskus, Siltakatu 11 kauppakeskus Entresse 3. krs

SÄHKÖPOSTITSE
Tai muistutuksen voi lähettää sähköpostitse (Ilmoittakaa samalla kaavan nimi ja aluenumero (Latokaskenniitty, 432100) sekä yhteystietonne. )

kirjaamo@espoo.fi

2) MIELIPITEEN JAKAMINEN LATOKASKI-SEURALLE (viim. 15.5.)
Vaikka jakaisit mielipiteesi seuran kyselyyn, niin laita joka tapauksessa viesti myös kirjaamoon
Latokaski-seura miettii myös saatujen kommenttien perusteella yhteisen kannanoton antamista, jos haluat tätä varten antaa mielipiteesi: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfppT1V7KQtDdzTWovZa9FAWpO3yrwzpQ71arH1KpXrTptNbQ/viewform?c=0&w=1

Tarkemmin tietoa Latokaskennityn kaavaehdotuksesta:
http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kaavoitus/Asemakaava/Asemakaavoituskohteet/Espoonlahti/Latokaskenniitty432100/Latokaskenniityn_kaavamuutosehdotus_naht(117899)

Ja tietoa Latokaskenniityn kaavaehdotukseen liittyvästä keskustelutilaisuudesta (järjestettiin 10.5.) 1

Latokaskenniitty - muistutus 18.5.2017
Latokaski-seura tuki Kaskikappelin ikäihmisten kerhon retkeä