Latokaskenniitty – muistutus 18.5.2017

Muistutus Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnalle 18.5.2017

Espoon kaupunki
Kaupunkisuunnittelulautakunta
PL 1
02070 Espoon kaupunki / Kirjaamo

Muistutus
Asia: Kaavaehdotus alue 432100: Latokaskenniitty, asemakaava ja asemakaavan muutos,
Latokaski, Nöykkiö

Pyydämme huomioimaan seuraavat asiat Latokaskenniityn asemakaavassa ja
asemakaavamuutoksessa:

1) LIIKENNE JA LIIKKUMISEN TURVALLISUUS
Suunniteltu kaavoitusratkaisu tulee lisäämään liikennettä alueella. Sekä joukkoliikenteen,
henkilöautoliikenteen että kevyen liikenteen sujuvuus joka suunnasta on varmistettava suunnitelmassa.
Liikennejärjestelyt olisi tehtävä valmiiksi jo ennen kuin kaava-alueella ryhdytään rakentamaan
urheilupuistoa ja asuntoja, jotta nykyiset asukkaat ja yrittäjät pystyvät liikkumaan sujuvasti ja
turvallisesti.
Liikenneturvallisuuteen pitää kiinnittää erityistä huomiota uudessa liikennesuunnitelmassa. Erityisesti
Nöykkiönkadun yli täytyy järjestää turvalliset kevyen liikenteen ylityspaikat. Tulee varmistaa, että
suunnitellut kiertoliittymä-, liikennevalo- ja kevyen liikenteen sillan ratkaisut riittävät takaamaan
turvallisen liikkumisen alueella.

2) ASUMINEN JA VIIHTYISYYS
Suunnitellun tehokkaamman asuntorakentamisen sopivuus alueelle huolettaa alueen asukkaita, koska
alueella on tällä hetkellä vain pientaloja.
Muutama vuosi sitten Nöykkiönkadun ja Ohrakaskenmäen väliin vasta istutetun viheralueen toivotaan
säilyvän, koska viheralueet lisäävät alueen viihtyisyyttä.
Tulevaisuudessa yhä vilkkaammin liikennöidyn Nöykkiönkadun varteen suunniteltu
asuntorakentaminen huolestuttaa, koska se on melualueella.
Pidämme erittäin tärkeänä, että rakentamisessa voimalinjojen välittömään läheisyyteen noudatetaan
niihin liittyviä lakeja, säädöksiä, asetuksia ja ohjeita, jolloin rakennusten etäisyydet voimalinjoista
ovat riittävän pitkät.

3) PÄIVÄKOTI- JA KOULUPAIKKOJEN RIITTÄVYYS
Latokaskenniityn kaavaehdotuksen selostuksessa on esitetty Espoon kaupungin väestöennuste
Latokaskenmäen ja Nöykkiönlaakson alueilla. Haluamme varmistaa, että ennusteessa on otettu
huomioon tämän uuden asemakaavan ja asemakaavamuutoksen myötä kasvava asukasmäärä.
Alue on ollut ja todennäköisesti tulee jatkossakin olemaan lapsiperheiden suosiossa. Jo tällä hetkellä
alueen päiväkodit ja koulut ovat kapasiteettinsa ylärajoilla. Suunnitelmassa tulee huomioida
lisääntyvän asukasmäärän vaikutukset päiväkoti- ja koulupaikkatarpeisiin, ja että nuo ratkaisut ovat
valmiina ennen asuntoja.
Latokaskenniityn kaavaehdotuksen eteläosaan on varattu tontti päiväkodille, mutta on epäilyksiä,
riittääkö se yksin vastaamaan tulevaan kysyntään.
Kaavaehdotuksen luoteisosan ulkopuolella on tonttivaraus Nauriskasken koululle. Latokaskenniityn
uusien asuntojen myötä kasvavasta asukasluvusta ja nykyisten koulujen tilojen riittämättömyydestä ja
mahdollisesta korjaustarpeista johtuen toivomme, että alueella varmistetaan riittävät koulutilat hyvissä
ajoin.

4) URHEILUPUISTO
Urheilupuiston osalta on tärkeänä koettu vapaa-ajanvieton ja nuorten huomioiminen ja että puisto
tarjoaa puitteet mahdollisimman monipuoliseen liikkumiseen. Onko asukkaiden vielä mahdollista
osallistua liikuntapaikkojen suunnitteluun?
Parkkitilaa on mitoitettava riittävästi urheilupuiston yhteyteen.

Espoossa 18.5.2017
Latokaski-seura ry
Yhteystiedot:
Päivi Silventoinen (pj)
latokaskiseura@gmail.com
040 849 1458

Aloite Kaskitien ja Nöykkiöntien turvallisuuden parantamisesta
Jaa mielipiteesi Latokaskenniityn kaavasuunnitelmasta
%d bloggaajaa tykkää tästä: